Illustrasjonsfoto gebyrer og innbetalinger

Generelt om eiendomsskatt

Sørum kommune har eiendomsskatt på alle eiendommer. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig, næringsbygg samt verk og bruk må betale eiendomsskatt til kommunen.

Sørum kommune har eiendomsskatt på alle eiendommer. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig, næringsbygg samt verk og bruk må betale eiendomsskatt til kommunen.
Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen. I Sørum har skattesatsen ligget på 2 promille siden 2006. Bunnfradraget per boenhet (godkjent med eget kjøkken, bad og wc) er kr 500.000. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.
Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst.
 

Bakgrunn - eiendomskatt i Sørum kommune

Sørum kommune innførte eiendomsskatt i 2006 på alle bolig- og fritidseiendommer, næringseiendommer, ubebygde tomter samt verk og bruk. I forbindelse med innføringen av eiendomsskatt i Sørum kommune ble takst fastsatt ved alminnelig taksering på bakgrunn av retningslinjer for taksering av eiendommer, vedtatt 24.10.2005. I 2016 har takstene stått i 10 år og for skatteåret 2016 ble det foretatt en kontorjustering av eiendomsskattegrunnlaget på 10 %.

Fra og med eiendomsskatteåret 2017 er det besluttet at Sørum kommune skal benytte formuesgrunnlag fra Skatteetaten som grunnlag for beregning av eiendomsskatt på bolig. Dette ble besluttet i kommunestyrevedtak 142/15. For de øvrige eiendommene vil det bli foretatt alminnelig taksering.

Skatteinntektene tilfaller i sin helhet Sørum kommune, og de inngår i finansiering av de kommunale tjenestene.

Mer om Eiendomsskatt