15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad

Informasjon til deg før du søker

Grunnskoletilbudet i Sørum kommune
Alle innbyggere i Sørum kommune som har behov for grunnskoleopplæring, kan søke kommunen om dette.

Hvem har rett på grunnskole?
Kunnskapsdepartementet avklarer hvordan voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 skal forstås.

Inntak på videregående skole
Grunnskoleopplæring for voksne er et tilbud til den som ønsker å begynne på videregående skole og har behov for grunnleggende opplæring i disse fem fagene:

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • samfunnsfag
  • naturfag

Vilkår for inntak til utdanningsprogram på videregående trinn 1 er vitnemål eller bekreftelse på at søkeren fyller ett av disse vilkårene:
a) har gjennomgått norsk grunnskole
b) har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og ferdighet på nivå med norsk grunnskole
c) er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd
d) har tilsvarende realkompetanse, jf. § 6-27

Hva koster det?
Opplæringen er gratis.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Grunnskoleopplæring for voksne

Spørsmål og svar