Hageavfall

Hageavfall leveres gratis på gjenvinningsstasjonene

Sørum Kommune henstiller til alle hageeiere om å IKKE dumpe hageavfall i grøfter, ved skogkanter, andre fellesområder, eller på kommunal grunn.

Hageavfall skal leveres på GJENVINNINGSSTASJONENE.

Hageavfall som dumpes gir god plass for brunsnegler å yngle på, øker risikoen for at annet avfall også dumpes og kan i verste fall lokke til seg andre skadedyr.

Les mer om hageavfall her:
  http://www.roaf.no/hageavfall.252462.no.html

 

Åpningstidene for Gjenvinningsstasjonene finner du på:   www.roaf.no


 

Sørum Kommune

Kommunalteknikk