Sørumsand helsestasjon, Parkvegen 10, 1920 Sørumsand. Telefon: 63 86 90 80

Svangerskapsomsorg

Kommunejordmor er på Sørumsand helsestasjon onsdag, torsdag og fredag.

Helsestasjon for barn

Åpningstid med timeavtaler: mandag, tirsdag og torsdag kl 08:30 - 15:00.

Åpen helsestasjon (drop-in) tirsdager kl 12:00 - 14:00.

Helsestasjon for ungdom

Åpent mandager 14:30 - 16:30 (stengt i skolens ferier).

Helsesøster og lege tilgjengelig.

Tilbudet er gratis, det er ingen timebestilling.