Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Picasa 3.0
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn/ungdom 0-20 år.

Svangerskapsomsorg
Kommunejordmor treffes på:
Frogner helsestasjon på mandager og tirsdager. Timebestilling tlf. 63 86 90 80.
Sørumsand helsestasjon onsdag, torsdag og fredag. Timebestilling tlf. 63 86 90 80.

Den gravide bestiller time selv. Første gang ca. i 16. svangerskapsuke.

Helsestasjon for barn
Frogner helsestasjon, Duevegen 9, 2016 Frogner, tlf. 63 86 90 80.
Åpningstider med timeavtaler: tirdag og torsdag kl. 08.30 - 15.00.
 
Sørumsand helsestasjon, Parkvegen 10, 1920 Sørumsand, tlf. 63 86 90 80.
Åpningstider med timeavtaler: mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.30 - 15.00.

Skolehelsetjeneste
gis til alle elever i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Helsesøster er tilstede på alle skoler minst en gang pr. uke. 

Helsestasjon for ungdom
Åpen helsestasjon uten timeavtaler. Helsesøster og lege er tilstede.

Sørumsand helsestasjon mandager fra kl. 14.30 til 16.30.
Frogner helsestasjon tirsdager fra kl. 14.30 til 15.30.

Virksomheten har også ansvar for arbeidet med forebygging og kontroll av tuberkulose.

 

Virksomhetsleder: Ragnhild Kollstuen