Profile

Hildur Elisabeth Digerås

Spesialhjelpepleier

Kultur, helse og omsorg – Blaker bo- og omsorgssenter - Demensenheten

Hildur Elisabeth Digerås vCard