Hjemmebaserte tjenester

Ansvarsområder

Hjemmetjenesten i Sørum kommune yter bistand overfor brukere som har behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm eller annen bistand i kortere eller lengre perioder. Hjemmetjenesten er døgnbemannet med fagpersonell 24 timer i døgnet.

Kontaktinformasjon

Hjemmetjenesten Sørum, hovedkontor:
Adresse: Heggelia 5, 1920 Sørumsand
Tlf: 63 86 93 53

Hjemmetjenesten Frogner:
Adresse: Frogner Helsesenter, Duevegen 9, 2016 Frogner
Tlf: 63 82 44 86    Faks: 63 86 60 61

postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder: Terje Solvik

Mer om Hjemmebaserte tjenester

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer