sedler

Høring av gebyrregulativ for byggesak, landbruk, geodata, plan og regulering (PNB) 2019

Høringsfrist 4.12.18. Mindre endringer, samt indeksregulering av gebyrregulativet til PNB for 2019 er lagt frem

I formannskapets møte 31. oktober 2018 ble det i sak 135/18 besluttet at gebyrregulativet for byggesak, landbruk, geodata, plan og regulering, med foreslåtte endringer for 2019, legges ut til høring.

I tillegg til indeksjustering, er det gjort noen mindre tilpasninger av ordlyd. Det er også tatt med nytt punkt rundt handel med fyrverkeri.

Utarbeidelse av nye gebyrsatser for Lillestrøm kommune er godt i gang. Rådmannen mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å gjøre store endringer på Sørum kommunens gebyrregulativ innenfor byggesak, landbruk, geodata, plan og regulering for 2019.

Saksfremlegg
Vedtak
Forslag til gebyrregulativ for 2019

Innspill og merknader til nytt gebyrregualtiv for 2019 sendes inn via høringslenken: https://kommune24-7.no/0226/bruker?retur=%2f0226%2f702516&shortname=702516. Sak 18/05103.

Høringsfrist 4.12.18

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk