sedler

Høring av gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing for 2019

Høringsfrist 4.12.18. Liten endring av gebyrregulativet for for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing (VAR) for 2019

I formannskapets møte 31. oktober 2018 ble det i sak 136/18 besluttet at gebyrregulativet for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing for 2019 får lite endring, og legges ut på høring.

Utarbeidelse av nye gebyrsatser for Lillestrøm kommune er godt i gang. Rådmannen mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å gjøre store endringer på Sørum kommunens gebyrregulativ innenfor for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing for 2019.

Totalt sett innebærer endringene følgende justeringer: 

Avløp - 3%
Vann 0%
Septik - 100%
Renovasjon + 15%
Feiing - 48%

Innspill og merknader til nytt gebyrregualtiv for 2019 sendes inn via høringslenken: https://kommune24-7.no/0226/bruker?retur=%2f0226%2f702516&shortname=702516. Sak 18/05110.

Saksfremlegg
Vedtak
Forslag til gebyrregulativ VAR

Høringsfrist 4.12.18

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk