Kart over Bjerke industriområde hvor ny vei er etablert - høringssak om veinavnet

Høringssak om navn på ny vei - Bjerke industriområde, Lindeberg

For å sikre en hensiktsmessig og enhetlig adressering til eiendommer og boliger i kommunen, er det behov for å gi navn til en ny vei på Bjerke industriområde.
Frist for forslag 31.12.2019.

Sørum kommune ber om forslag til veinavn og innspill til administrasjonens forslag på hva denne veien skal hete. Administrasjonens forslag er Jekslaveien.

Navnforslag sendes til Sørum kommune på e-post: postmottak@sorum.kommune.no, eller Sørum kommune, plan, næring og byggesak, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Er det behov for ytterligere informasjon, kontakt saksbehandler Bodil Westby på e-post eller telefon 63 86 98 20.

Frist for merknad er 31.12.2019.

Høringssvar ved offentlig høring, sak 19/05044:
Skjema for innsending av merknader 


Varselbrev
Kart