Fossumjordet - kartutsnitt

Høringssak om navn på ny vei - Fossumjordet, Sørumsand

For å sikre en hensiktsmessig og enhetlig adressering til eiendommer og boliger i kommunen, er det behov for å gi navn til ny vei på Fossumjordet.
Frist for forslag er 16.01.2020.

Sørum kommune ber om forslag til veinavn og innspill til administrasjonens forslag på hva denne veien skal hete. Administrasjonens forslag er Fossumjordet.

Navnforslag sendes til Sørum kommune på e-post: postmottak@sorum.kommune.no, eller Sørum kommune, plan, næring og byggesak, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Er det behov for ytterligere informasjon, kontakt saksbehandler Bodil Westby på e-post eller telefon 63 86 98 20.

Frist for merknad er 16.01.2020.

Høringssvar ved offentlig høring, sak 19/05045:
Skjema for innsending av merknad.

 

Kart
Varselbrev