penger_jpg_imagelarge

Høstens frister for tilskuddsordninger til kulturvern

Følgende tilskuddsordninger har frister nå i høst. Gå inn på lenkene nedenfor for mer informasjon og søknadsskjema til hver enkelt ordning.

 

"Ta et tak". Norsk Kulturarv.

http://kulturarv.no/aksjoner/ta-et-tak-aksjonen

Søknadsfrist: 15.oktober

 

Kulturminnefondet

http://kulturminnefondet.no/soknad/

Søknadsfrist: 1. november

 

Tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner. Riksantikvaren

http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot/Tilskot-til-tekniske-og-industrielle-kulturminne

Søknadsfrist: 1. november

 

"Rydd et kulturminne". Norsk kulturarv.

https://www.miljolare.no/aktiviteter/kulturminner/rydding/2017-2018

Søknadsfrist: 20. november

 

Tilskudd til kulturminnevern. Akershus fylkeskommune.

http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=201745

Søknadsfrist: 15. desember