Hoppensprett Frogner barnehage (privat barnehage)

Hoppensprett AS eier i alt 9 barnehager i Sørum, Ullensaker og Eidsvoll og vår visjon er: " Lek deg klok,lev i bevegelse,lær for livet." Les mer på hjemmesiden . Hoppensprett på Frogner er en avdelingsløs barnehage. Det betyr at barn fra 1-6 år leker sammen og kan være stort sett der de vil.Vi ønsker at barna i vår barnehage skal lære seg å være snille og respektfulle mot hverandre. Dette fremmer vi gjennom allsidige aktiviteter i et trygt og stabilt miljø. Hver dag vil vi legge til rette for lek og læring i små grupper der innholdet er tilpasset barnas ferdighets- og modningsnivå.Personalet har bred erfaring i det å jobbe med små barn.

Barnehager som eies og driftes av private aktører har egne vedtekter som gjelder for egen virksomhet. Vedtekter til de private barnehagene kan leses/lastes ned på barnehagens egen nettside.

Mer informasjon her.

helga@hoppensprett.no

Mer om Barnehageplass

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter