Hundremeterskogen familiebarnehage (privat barnehage)

Vi legger vekt på det å være ute, fordi vi ønsker å gi alle våre barn grunnleggende erfaringer og kunnskaper om naturen, dyreliv og nærmiljøet. Samt at barna har gode muligheter for fysisk utfoldelse. Vi er også veldig opptatt av sang, musikk og rytme.

Barnehager som eies og driftes av private aktører har egne vedtekter som gjelder for egen virksomhet. Vedtekter til de private barnehagene kan leses/lastes ned på barnehagens egen nettside.

hundremeterskogenfamiliebarnehage@hotmail.com

Mer om Barnehageplass

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter