Hva bør jeg ta med meg til legevakten?

Når du kommer til legevakten, har vi ikke tilgang til dine journaler fra andre steder.

Derfor er det nyttig om du tar med deg:

  1. Oversikt over faste medisiner.
  2. Navn på fastlege/legesenter.
  3. Frikort.
  4. Legitimasjon (fremvises ved sykmelding og resept på vanedannende medisiner)
  5. Andre relevante papirer som angår din helse

Mer om Legevakt

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Legevakten

Ansvarsområder

Sørum legevakt yter nødvendig helsehjelp til personer med et akutt behov, og som bor eller oppholder seg i Sørum kommune.

Dette gjør legevakten.

Kontaktinformasjon

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113
Kuskerudvegen 14, 1920 Sørumsand
Telefon legevakten: 116117 (Felles nasjonalt nummer) 63 82 05 15
legevakt@sorum.kommune.no
Enhetsleder: Lidveig Falch Christoffersen