Hva er Aktiv fritid?

Støttekontakttjenesten er et fritidstiltak for de av kommunens innbyggere som trenger støtte og bistand for en meningsfull fritid. Tjenesten skal gi rom for å realisere brukers ønske og behov for en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre.

I Sørum kan du få støttekontakttjeneste på følgende måter:

• et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (fritid med bistand)

• aktivitetstilbud i gruppe

• individuell støttekontakt

Det er mange ulike mennesker som kan ha behov for støttekontakttjeneste. Det kan for eksempel være mennesker med funksjonshemminger, mennesker med utviklingshemming, mennesker med ulike psykiske lidelser, ungdom med rusproblemer, eldre m.m.

Har du spørsmål til det å ha individuell støttekontakt, eller du ønsker å bli støttekontakt, ta kontakt med konsulent Ellen Margrete Graarud på e-post eller telefon 63 86 94 69

Dersom du har generelle spørsmål til Aktiv fritid, kan Hanne Kvifte Andresen kontaktes enten på e-post eller eller 63 86 94 74 / 926 28 115.

Mer om Støttekontakt

Spørsmål og svar

Søknader

Om Kultur og nærmiljø

Virksomhetsinformasjon

 

  • Sørum aktivitetssenter
  • Sørum bibliotek
  • Bingsfosshallen
  • Kuskerudnebben friluftsbad
  • Aktiv fritid
  • Aktivitetstilbud til barn og unge
  • Kultur
  • Helseforebyggende arbeid

Kontaktinformasjon

Sørumsand park, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Geir Sverdrup