15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en skatt som kommunen kan kreve inn av hjemmelshavere i kommunen. Eiendomsskatten er en skatt kommunen kan vedta å innføre med bakgrunn i lov om eigedomsskatt til kommunane. 

Mer om Eiendomsskatt

Spørsmål og svar

Søknader

Om Økonomiavdelingen

Ansvarsområder

Økonomiavdelingen i Sørum kommune har ansvar for følgende områder:

  • Langsiktig økonomiplanlegging
  • Økonomistyring
  • Budsjettoppfølging
  • Innkjøp kommunalt og interkommunal samarbeidsordning (NRI)
  • Eiersekretariat
  • Regnskap
  • Lønn
  • Eiendomsskatt
  • Tilskudd til kirkelig fellesråd
  • Utbetaling av tilskudd til private barnehager og livssynssamfunn

Kontaktinfo

Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
63 86 90 00

Økonomisjef: Sven O. Nylænder