Illustrasjonsbilde rapport

Hva er en kommunedelplan?

En kommunedelplan kan utarbeides for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. 

Kommunedelplaner gjelder for en avgrenset del av kommunen og er som kommuneplanen en overordnet plan. Planen består av plankart, bestemmelser og en beskrivelse med målsetninger for planarbeidet.

Mer om Samfunnsplanlegging

Spørsmål og svar

Priser og gebyrer

Om Plan og regulering

Faggruppen plan og regulering har ansvar for kommunens planstrategi, kommuneplanen, reguleringsplaner, delingssaker og temaplaner for samferdsel og trafikksikkerhet. Vi er organisert under tjenesteområdet for miljø og samfunnsutvikling og virksomheten plan, næring og byggesak (PNB).

Ansatte i faggruppen plan og regulering:
Anne G. Søbye, konstituert fagleder
Heidi Norun Nyland, planrådgiver
Marie Fidjeland, planrådgiver
Lisa Lyngmo, planrådgiver
Bodil Westby, planrådgiver

Besøksadresse:
Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)

Postadresse:
Postboks 113, 1921 Sørumsand

Telefon:
63 86 98 20

E-post:
plan@sorum.kommune.no