Illustrasjonsbilde reguleringsplan

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan kan være enten en detaljregulering eller områderegulering. En detaljregulering utarbeides for mindre områder når det skal gjennomføres utbyggingsprosjekter. Den kan fremmes av private eller offentlige aktører eller kommunen selv. Områderegulering gjennomføres av kommunen, når det er behov for arealavklaringer. En områderegulering er nå under utarbeidelse for Sørumsand, dette for å sikre forutsigbarhet for befolkningen og utbyggere.

Mer om Reguleringsplan

Spørsmål og svar

Priser og gebyrer

Om Plan og regulering

Faggruppen plan og regulering har ansvar for kommunens planstrategi, kommuneplanen, reguleringsplaner, delingssaker og temaplaner for samferdsel og trafikksikkerhet. Vi er organisert under tjenesteområdet for miljø og samfunnsutvikling og virksomheten plan, næring og byggesak (PNB).

Ansatte i faggruppen plan og regulering:
Anne G. Søbye, konstituert fagleder
Heidi Norun Nyland, planrådgiver
Marie Fidjeland, planrådgiver
Lisa Lyngmo, planrådgiver
Bodil Westby, planrådgiver

Besøksadresse:
Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)

Postadresse:
Postboks 113, 1921 Sørumsand

Telefon:
63 86 98 20

E-post:
plan@sorum.kommune.no