15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Hva er fristen for å søke spillemidler?

Skal det søkes om spillemidler, er det følgende frister:

  • Mai:                   Obligatorisk seminar arrangeres av Sørum kommune for alle lagene som planlegger å søke spillemidler. Invitasjon til lagene med årets dato.
  • 1. juni:               Frist for lagene til å melde inn kort prosjektbeskrivelse for nye spillemiddelsøknader til Sørum kommune
  • 1. september:   Frist for å sende inn søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
  • 1. oktober:        Frist for å sende inn komplett spillemiddelsøknad med godkejnte vedlegg via www.idrettsanlegg.no

Mer om Idrettsmidler

Spørsmål og svar