Hva er språkkrav og kunnskap om samfunnet for å søke permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap?

Permanent oppholdstillatelse

Fra 1. januar 2017 er det nye vilkår for permanent oppholdstillatelse. Søkere må dokumentere ferdigheter på minimum A1 i norsk muntlig, bestått prøve i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, og ha gjennomført norsk og samfunnskunnskapsopplæring. Kravene gjelder for alle søkere mellom 16 og 67 år.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har forvalter regelverket om permanent opphold, mens Integrering- og mangfoldsdirektoratet forvalter regelverket etter introduksjonsloven. For spørsmål om prøvene og oppmelding, kan du gå til www.norskprøven.no eller www.samfunnskunnskapsprøven.no.

Se UDIs informasjon til innvandrere om permanent opphold.

Se IMDis informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Endringer i loven

Endringene i utlendingsloven trådte i kraft 1. januar 2017, med virkning fra 17. desember 2016. Se § 62 d og e i utlendingsloven her. For nærmere bestemmelser om reglene, kan du lese endringene i forskriften her.

Kravet om nivå A1 i norsk muntlig

For søkere mellom 16 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha oppnådd minimum nivå A1 på Avsluttende prøve i norsk for voksne innvandrere. For mer informasjon, se utlendingsforskriften § 11-9.

Kravet om bestått prøve i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår

For søkere mellom 16 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap for voksne innvandrere på et språk han eller hun forstår. For mer informasjon, se utlendingsforskriften § 11-10.

Kravet om gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap

For søkere mellom 16 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, jf. utlendingsloven § 62 og utlendingsforskriften § 11-9 og 11-10.

Innvandrere som har rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må ta kontakt med kommunen de bor i. Innvandrere som må betale opplæringen selv, må velge blant godkjente tilbydere for å få timene godkjente.

Unntak fra kravene

Enkelte innvandrere kan være unntatt fra kravene om gjennomført opplæring, krav om nivå A1 muntlig og/eller krav til kunnskaper om samfunnet. Unntakene kan du lese om i utlendingsforskriften:

Innvandrere kan søke kommunen om fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av rett og/eller plikt til slik opplæring etter introduksjonsloven. Les mer om fritak fra plikt her.

 

Norsk statsborger

Personer som skal søke norsk statsborgerskap må dokumentere ferdigheter på minimum nivå A2 i norsk. I tillegg må de ha bestått samfunnskunnskapsprøven på norsk eller tatt statsborgerprøven. Kravene gjelder for søkere mellom 18 og 67 år.

UDI har ansvaret for regelverket om statsborgerskap. Kompetanse Norge lager prøvene som vil kunne oppfylle krav til statsborgerskap, mens UDI behandler søknader om statsborgerskap. Det er UDI som svarer på spørsmål om hva hver enkelt søker må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap.

Se UDIs informasjon til innvandrere om statsborgerskap.

Endringer i loven

Endringene i statsborgerloven trådte i kraft 1. januar 2017. Se § 8 i statsborgerloven og statsborgerforskriften kapittel 4.

Krav om nivå A2 i norsk

For søkere mellom 18 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha oppnådd minimum nivå A2 på prøve i norsk.

Kravet kan oppfylles med blant annet følgende prøver:

  • Norskprøven (Avsluttende prøve i norsk for voksne innvandrere)
  • Prøve i tegnspråklig kommunikasjon
  • Norskprøve 2 eller norskprøve 3 (prøvene ble erstattet med norskprøven i 2014 og gjennomføres ikke lenger)
  • Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten)
  • Trinn 3-eksamen

Krav om bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk

For søkere mellom 18 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk.

Kravet kan oppfylles med blant annet følgende prøver:

Krav om gjennomført opplæring i norsk

For søkere mellom 18 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha gjennomført opplæring i norsk hos en godkjent tilbyder.

Innvandrere som har rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må ta kontakt med kommunen de bor i. Innvandrere som må betale opplæringen selv, må velge blant godkjente tilbydere for å få timene godkjent.

Unntak fra kravene

Enkelte innvandrere kan være unntatt fra kravene:

Innvandrere som omfattes av rett og/eller plikt til opplæring norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, kan søke kommunen om fritak fra plikt til slik opplæring. Les mer om fritak fra plikt her.

 

Kilde: Kompetanse Norge