Hva gjør jeg med fakturaen for vann og avløp ved eierskifte?

Kommunale gebyrer for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing er knyttet til legalpanten. Det er ikke kommunenes ansvar å bistå i oppgjøret mellom ny og gammel eier ved hjemmelsoverganger.

Dette må man selv ordne opp i mellom kjøper og selger eller via eiendomsmegler. 

Mer om Vannforsyning

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no