Hva gjør jeg med fakturaen for renovasjon ved eierskifte?

Fordi gebyr er knyttet til legalpanten, er det ikke kommunens ansvar å bistå i oppgjøret mellom ny og gammel eier ang. kommunale avgifter ved hjemmelsoverganger. Dette må du ordne opp mellom deg og kjøper/selger eller gjennom eiendomsmegler.

Mer om Priser og gebyrer

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no