Hva må jeg betale for en plass i barnehage?

Betaling for opphold i barnehage er fastsatt av Stortinget og gjelder for alle barnehager. Fra 01.01.2019 er makspris fastsatt til kroner 2990.- per måned.  Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri.

 

I tillegg er det følgende moderasjonsordninger:

  • Moderasjon grunnet lav inntekt i husstanden: Foreldrebetalingen skal for det første barnet utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
  • Søskenmoderasjon: For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen til henholdsvis 70 og 50 prosent av foreldrebetalingen for det første barnet.
  • Fra 1. august 2018 har alle 3, 4 og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer pr. uke gratis oppholdstid i barnehage. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 533 500 kroner.
    Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Søknad om redusert oppholdsbetaling sendes Sørum kommune på skjema "Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage". Link til skjema finner du i boksen under.

De fleste barnehagene tar kostpenger for mat og drikke som serveres i barnehagen. Se barnehagens vedtekter og betalingssatser.

Mer om Barnehageplass

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Fjuk oppvekstsenter

Virksomhetsinformasjon

Fjuk oppvekstsenter ligger landlig til, omgitt av skog, jorder og spredt bebyggelse. Vi flyttet inn i moderne nye lokaler november 2016. Oppvekstsenteret fokuserer på barns helhetlige læringsløp og ser muligheter på tvers av alderstrinn. Vi er ulike aldersgrupper i forkjellige trinn i læringsløpet. Barnehage, skole og SFO har hver sin egenart i et stort fellesskap.

Kontaktinformasjon

Skåningsrudvegen 30, 1925 Blaker
Tlf. 63 86 95 70

postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder: Kai Vidar Olufsen

Ass.virksomhetsleder/styrer: Elisabeth Odden

SFO leder/inspektør: Hilde Berg Melby

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk