Bolig illustrasjon

Hva skal jeg betale i eiendomsskatt for 2017? Nå får du svaret.

Skatteseddelen for eiendomsskatteåret 2017 er nå sendt til deg som eier eiendom i Sørum kommune. Denne viser hva du skal betale i eiendomsskatt for 2017 og hvilken takst som er lagt til grunn for utregningen.

For å sikre et riktig grunnlag for eiendomsskatt ble det foretatt en ny taksering. Den opprinnelige taksten for eiendommer i Sørum kommune ble satt i 2006 og hadde stått uforandret i mer enn 10 år. Loven krever at det settes ny takst hvert 10. år. For boliger er i hovedsak formuesgrunnlag fra Skatteetaten lagt til grunn. For næring er det benyttet takstmenn for beregning av skattegrunnlaget.

Her kan du se et eksempel på en skatteseddel som viser utregning av eiendomsskatt for 2017 på en boligeiendom med en boenhet.

Takst

              4 000 000

 

Bunnfradrag

             -1 000 000

 

Skattegrunnlag

              3 000 000

 
     

2 promille av skattegrunnlaget

                      6 000

 
     

Eiendomsskatt å betale

                      6 000

 

 

Du har mulighet å klage
Avhengig av hvordan skattegrunnlaget er beregnet, kan du enten klage til Sørum kommune eller Skatteetaten.

I de fleste tilfeller har Sørum kommune benyttet boligverdi mottatt fra Skatteetaten. Dette gjelder for boliger. Dersom du mener at skattegrunnlaget er uriktig og ønsker å klage, klager du til Skatteetaten. Nærmere informasjon om hvordan dette gjøres finner du på Skatteetatens sider

I de tilfeller der Sørum kommune ikke har funnet boligverdien fra Skatteetaten, har vi brukt et eksterne takstmenn for å fastsette boligverdien. Dersom du mener denne er uriktig, klager du til Sørum kommune. Klagen leveres via elektronisk skjema på våre nettsider. Dersom du ikke har anledning å benytte elektronisk skjema, ber vi om at klagen sendes Sørum kommune v/Eiendomsskattekontoret, Postboks 113, 1921 Sørumsand. Fristen for å klage er seks uker fra du mottar skatteseddelen.

Faktura for første halvår 2017 sendes ut i slutten av mars med forfall 20. april, faktura for andre halvår 2017 sendes ut i slutten av september med forfall 20. oktober 2017.

Har du spørsmål, send oss en epost eiendomsskatt@sorum.kommune.no, så svarer vi fortløpende på din henvendelse.

Du finner også mer informasjon på vår temaside om eiendomsskatt.

Mer om Eiendomsskatt

Spørsmål og svar

Søknader