Hval søndre - høring av mindre endring av reguleringsplan

Sørum kommune foreslår en mindre endring av reguleringsplan for Hval søndre.
Frist 7. september 2019.

Reguleringsplan for Hval søndre ble vedtatt 09.05.2018.

Sørum kommune vurderer at de foreslåtte endringene ikke endrer planens intensjon. De mindre endringene som foreslås kan oppsummeres slik:

  • Følgende setning settes inn i reguleringsbestemmelsene § 4.1:
    Det tillates ikke eneboliger eller tomannsboliger innenfor planområdet.
    Denne setningen var med da planforslaget var ute til offentlig ettersyn, men har ved en feil falt ut før vedtak av planen
     
  • Korrektur i bestemmelsene. Hensikten med disse endringene er å gjøre bestemmelsene tydeligere. Dette gjelder § 5.7.1 og § 11

Forslag til endringene er markert rødt i bestemmelsene (se sist i artikkelen).

Sørum kommune ber om uttalelse fra berørte myndigheter, naboer og interessenter. Saken sendes til begrenset høring og frist for uttalelse er 7. september 2019.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Heidi Norun Nyland på e-post: heidi.nyland@sorum.kommune.no, eller på tlf.: 63 86 98 20.

Forslag til endring av bestemmelser
Reguleringsplan
Gjeldende plankart