15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Hvem har rett på gratis opplæring?

Rett og plikt til opplæring

Personer mellom 16 og 67 år har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har fått opphold:

  • etter søknad om asyl (utlendingsloven § 28)
  • som overføringsflyktning(utlendingsloven § 35)
  • på grunnlag av sterke menneskelige hensyn (utlendingsloven § 38)
  • på selvstendig grunnlag (utlendingsloven § 53)
  • som familiemedlemmer til personer som nevnt ovenfor
  • som familiemedlemmer til personer som har permanent oppholdstillatelse
  • som familiemedlemmer til norske eller andre nordiske borgere (med unntak av de som har oppholdsrett som familiemedlem etter EØS-regelverket)
  • midlertidig på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse (utlendingsloven § 34) og deres familiegjenforente dersom den førstnevntes tillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse

Personer som har oppholdsrett etter EØS-regelverket er ikke omfattet av introduksjonsloven. Dette innebærer at de verken har rett eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven. Det stilles imidlertid krav til kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilget norsk statsborgerskap.

Kilde: IMDiIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Mer om Voksenopplæring

Spørsmål og svar

Søknader

Om Voksenopplæringen

Virksomhetsinformasjon

Voksenopplæringen i Sørum er organisert som en egen virksomhet i Sørum kommune. Undervisningstilbud både dag og kveld. Kontortid mandag - fredag: Kl. 09.00 - 15.00. Voksenopplæringen holder til på Blaker skanse.

Sørum Adult Education Center gives Norwegian Language courses to immigrants. We have classes in daytime and evening. Office open Monday to Friday.

Kontaktinformasjon

Blaker Skanse, Nansenbygget,
Skansevn. 27, 1925 Blaker.
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Margaret Johnsen

Telefon: 63 86 91 11