15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Hvilke idrettshaller finnes det i Sørum kommune?

På Sørumsand er det to idrettshaller: Bingsfosshallen og SIF-hallen. På Frogner ligger Frognerhallen.

Mer om Idrettsanlegg

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Kultur og nærmiljø

Virksomhetsinformasjon

 

  • Sørum aktivitetssenter
  • Sørum bibliotek
  • Bingsfosshallen
  • Kuskerudnebben friluftsbad
  • Aktiv fritid
  • Aktivitetstilbud til barn og unge
  • Kultur
  • Helseforebyggende arbeid

Kontaktinformasjon

Sørumsand park, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Geir Sverdrup