15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Hvilke muligheter er det for ferieturer med bistand?

I Sørum kommune er bistand på feriereiser inkludert i vedtak om praktisk bistand. Feriereiser må planlegges og avtales med enhetsleder.

Bo- og avlastningstjenesten (BAT) betaler lønn til ansatte på turen, og er forpliktet til å lage en turnus for reisen som oppfyller betingelser i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen. BAT dekker ikke reisekostnader, opphold og måltider for personalet, det dekkes av ferietaker. Det er mulig å søke for eksempel Lions om støtte til dette. 

Mer om Avlastningshjem

Spørsmål og svar

Søknader

Om Bo- avlastningstjenesten

Ansvarsområder

Bo- og avlastningstjenesten gir tjenester til mennesker med varig bistandsbehov og til familier med barn eller unge med nedsatt funksjonsevne.

Offentlig journal

Kontaktinformasjon

Bo- og avlastningstjenestens administrasjon holder til i Bankgården på Sørumsand 2. etasje.
Telefon: 63 86 90 00
E-post: 
postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder Liv Jorunn Haugen

Fagkonsulent Hildur Valdimarsdottir