15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Hvilke tjenester tilbyr Bo- og avlastingstjenesten?

Bo- og avlastningstjenesten gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og varig bistandsbehov.

Følgende tjenester gis etter sosial- og omsorgstjenesteloven:

  • Tilrettelagt bolig
  • Avlastning til barn og unge
  • Opplæring i dagliglivets gjøremål

Botjenesten består av 41 leiligheter fordelt på 6 boliger lokalisert på Sørumsand, Sørvald og Blaker. De fleste boligene har fullverdige leiligheter, og tjenestene er tilpasset de ulike leietageres behov som er fattet i vedtak om praktisk bistand fra tildelingsenheten.

Botjenesten organiserer så langt det er mulig tjenestene slik at beboere kan ta egne valg. Det avholdes minimum 3 brukermøter i året, inkludert møter med skole/dagtilbud, IP-møter og øvrige samarbeidsmøter. Det gis veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål med det som hensikt å gjøre individer mest mulig selvstendig. Det gis bistand til legebesøk og sosiale aktiviteter.

Avlastningsenheten har avlastning for barn og unge voksne som fortsatt bor hjemme hos foreldrene. Avlastningen er døgnbasert og er tilpasset hver enkelts behov.

Søknad om tjenester sendes til tildelingsenheten.

Mer om Tilrettelagte boliger funksjonshemmede

Spørsmål og svar

Søknader

Om Bo- avlastningstjenesten

Ansvarsområder

Bo- og avlastningstjenesten gir tjenester til mennesker med varig bistandsbehov og til familier med barn eller unge med nedsatt funksjonsevne.

Offentlig journal

Kontaktinformasjon

Bo- og avlastningstjenestens administrasjon holder til i Bankgården på Sørumsand 2. etasje.
Telefon: 63 86 90 00
E-post: 
postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder Liv Jorunn Haugen

Fagkonsulent Hildur Valdimarsdottir