15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Hvor kan jeg finne opplysninger om støtteordninger til lag og foreninger?

Dette kan du finne mer informasjon om i vår samleoversikt over tilskuddsordninger.

Mer om Nærmiljøtilskudd

Spørsmål og svar

Søknader

Om Kultur og nærmiljø

Virksomhetsinformasjon

 

  • Sørum aktivitetssenter
  • Sørum bibliotek
  • Bingsfosshallen
  • Kuskerudnebben friluftsbad
  • Aktiv fritid
  • Aktivitetstilbud til barn og unge
  • Kultur
  • Helseforebyggende arbeid

Kontaktinformasjon

Sørumsand park, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Geir Sverdrup