Hvor ofte endres eiendomsskatten?

Eiendomsskatt prisjusteres hvert 10. år. Men gjøres det vesentlige endringer på eiendommen/bolig, kan eiendomsskatten justeres på bakgrunn av endring. 

Mer om Priser og gebyrer

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer