Hvordan får jeg byttet timen min på helsestasjonen hvis den ikke passer?

Ring helsestasjonen på 63 86 90 80, eller send e-post til helsestasjon@sorum.kommune.no . Vi er takknemlig for at du ringer i god tid før du har time, om du trenger å bytte. Vi har timeavtaler mellom kl. 08.30 og 13.30.

Mer om Helsestasjon

Spørsmål og svar

Om Familiehelsetjenesten

Virksomheten Barn, unge og familie består av tre enheter (Pedagogisk støtte, Barneverntjenesten og Familiehelsetjenester) som yter lovpålagte tjenester gjennom helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnevernloven.

Familiehelse har følgende primæroppgaver:

  • Familiehelsetjenester skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn/ungdom 0-20 år. Vi tilbyr svangerskapsomsorg og helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år ved Frogner og Sørumsand helsestasjon, skolehelsetjeneste ved alle grunnskoler og Sørumsand videregående skole. Vi har helsestasjon for ungdom (HFU) både på Frogner og Sørumsand

Alle enhetene samarbeider også tett med andre faginstanser i og utenfor kommunen og tilbyr veiledning til samarbeidspartnere.

Helsestasjons og skolehelsetjenesten, inkludert svangerskapsomsorgen, har telefonnummer 63 86 90 80.
 

I tillegg til sine primæroppgaver skal alle enhetene jobbe med forebyggende tiltak gjennom familiesenter som fellesarena. Her tilbys:

  • Foreldreveiledende kurs og grupper

  • Temakvelder for foreldre

  • Samtaler til barn, unge og deres familier

  • Åpen barnehage

Familiesenteret kan kontaktes på telefon 901 61 100 eller epost: familiesenteret@sorum.kommune.no.

Vår holdning er at ingen vansker er for små eller for store til at vi kan kontaktes.

Kontaktinformasjon

Vi har helsestasjoner på Frogner og Sørumsand;

Frogner helsestasjon, Duevegen 9, 2016 Frogner
Sørumsand helsestasjon, Parkvegen 10, 1920 Sørumsand

Helsestasjonene har åpent mandag, tirsdag, torsdag, fredag 08:00 - 15:00. Onsdager kun etter avtale.

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig ved alle barne- ungdomsskoler og videregående skole minst en dag hver uke.

Helsestasjon for ungdom er åpen mandager (følger skoleruta).
Helsestasjons og skolehelsetjenesten har telefonnummer 63 86 90 80 og e-post helsestasjon@sorum.kommune.no

Enhetsleder: Hege Staalesen Larsen