sorum-icon-pack-100

Hvordan fungerer plan for samarbeid mellom hjem, barnehage og skole?

Sørum kommune har en felles interesse av at alle barn og unge lykkes best mulig i barnehage og skole ut fra sine forutsetninger. Grunnlaget for barns utvikling legges i hjemmet, og samarbeidet om barns utvikling må etableres allerede når barna er i barnehagealder og følges videre over i grunnskolen, og helt opp til videregående nivå.

Representanter fra kommunalt foreldreutvalg i barnehage og skole, samt virksomhetsleder i barnehage og skole og kommunalsjef Utdanning har utarbeidet et styringsdokument for samarbeid mellom hjem, barnehage og skole i Sørum kommune. Styringsdokumentet er felles for barnehage og skole for å ivareta et helhetlig utviklings- og opplæringsløp, og skal danne utgangspunkt for samarbeid mellom hjem, barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO). De private barnehagene oppfordres til å ta i bruk dokumentet.

Styringsdokumentet forteller

  • Hva foresatte, barn og unge kan forvente av barnehagene og skolene i Sørum
  • Hvilke forventninger barnehagene og skolene i Sørum har til hjemmet
  • Rutiner og tips for samarbeidet

 

Styringsdokumentet omhandler

  • Rutiner for samarbeidet mellom hjem, barnehage og skole
  • Oppgaver rådsutvalgene i barnehage og skole har
  • Ønsker for hvordan kommunikasjonen skal foregå mellom hjem, barnehage og skole.

Mer om Grunnskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Bingsfoss ungdomsskole

Ansvarsområder

Skolestart høsten 2019
Skolestart er tirsdag 20. august klokka 8.45.

Skoletider 2019/20
Mandag, tirsdag , torsdag og fredag: 08.45 - 15.00.
Onsdag: 08.45 - 12.05

Bingsfoss ungdomsskole har 400 elever. For skoleåret 2019/20 er de fordelt på seks klasser på hvert trinn. Hvert trinn har sin avdeling med baserom til hver klasse, grupperom og studierom. Skolen har et stort mediatek, kantine, gode avdelinger til kunst og håndverk, mat og helse og musikk med lydisolerte øverom. Vi har eget svømmebasseng og et auditorium med alle tekniske hjelpemidler.

Kontaktinformasjon

Vendom 6, 1920 Sørumsand
63 86 91 60
postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder: Beate Schilling