sorum-icon-pack-100

Hvordan fungerer plan for samarbeid mellom hjem, barnehage og skole?

Sørum kommune har en felles interesse av at alle barn og unge lykkes best mulig i barnehage og skole ut fra sine forutsetninger. Grunnlaget for barns utvikling legges i hjemmet, og samarbeidet om barns utvikling må etableres allerede når barna er i barnehagealder og følges videre over i grunnskolen, og helt opp til videregående nivå.

Representanter fra kommunalt foreldreutvalg i barnehage og skole, samt virksomhetsleder i barnehage og skole og kommunalsjef Utdanning har utarbeidet et styringsdokument for samarbeid mellom hjem, barnehage og skole i Sørum kommune. Styringsdokumentet er felles for barnehage og skole for å ivareta et helhetlig utviklings- og opplæringsløp, og skal danne utgangspunkt for samarbeid mellom hjem, barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO). De private barnehagene oppfordres til å ta i bruk dokumentet.

Styringsdokumentet forteller

  • Hva foresatte, barn og unge kan forvente av barnehagene og skolene i Sørum
  • Hvilke forventninger barnehagene og skolene i Sørum har til hjemmet
  • Rutiner og tips for samarbeidet

 

Styringsdokumentet omhandler

  • Rutiner for samarbeidet mellom hjem, barnehage og skole
  • Oppgaver rådsutvalgene i barnehage og skole har
  • Ønsker for hvordan kommunikasjonen skal foregå mellom hjem, barnehage og skole.

Mer om Grunnskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Frogner skole og kultursenter

Virksomhetsinformasjon

Frogner skole og kultursenter ligger i sentrum av tettstedet Frogner. Dette er en 1-10 skole med ca 955 elever i skoleåret 2019/2020. Det komplette anlegget med skole, kultursal, kantine, svømmehall og bibliotek ble ferdigstilt til skolestart 2017.

Kontaktinformasjon

Besøk: Trondheimsvegen 362, 2016 Frogner
Post: Postboks 113, 1921 Sørumsand

Tlf. skole 63 86 95 00

Tlf. kultursenter/bibliotek 63 86 94 50

postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder: Birgit Thronæs