Hvordan kan jeg bli støttekontakt?

Sørum kommune søker støttekontakter til oppdrag av varierende størrelse, fra 6 til 20 timer i måneden. Som støttekontakt hjelper du barn og voksne personer som av ulike årsaker trenger bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnslivet generelt.

Det er ulike brukergrupper i kommunen som har et behov for støttekontakt, fysisk utviklingshemmede, psykisk utviklingshemmede, personer med ulike psykiske vansker, mennesker med rusproblemer eller eldre. Og brukerne kommer i alle aldre. Vi trenger derfor også ulike mennesker til støttekontaktoppdrag.

Vi stiller ikke krav til formell utdanning eller spesiell arbeidserfaring, men du må være stabil, ansvarsbevisst og ønske å jobbe selvstendig. Du må være oppriktig engasjert i å hjelpe andre mennesker. Som støttekontakt må du være over 18 år og ha plettfri vandel. Det er en fordel å ha førerkort og disponere bil.

Koordinator i aktiv fritid vil gi opplæring, veiledning og oppfølging, og det arrangeres felles samlinger ca. to ganger per år. Her blir det informasjon om støttekontakttjenesten, drøfting av etiske problemstillinger og faglig opplæring.

Støttekontaktene blir ikke ansatt i Sørum kommune, men inngår en oppdragsavtale om å jobbe et fast antall timer i måneden, mot en gitt timelønn. Det godtgjøres også et gitt beløp til utgifter i forbindelse med oppdraget samt begrenset kjøregodtgjørelse.

Søknad og CV kan sendes: ellen.graarud@sorum.kommune.no

For spørsmål, bruk samme epostadresse, eller ring: 63 86 94 69 / 48 05 68 48.

Mer om Støttekontakt

Spørsmål og svar

Søknader

Om Kultur og nærmiljø

Virksomhetsinformasjon

 

  • Sørum aktivitetssenter
  • Sørum bibliotek
  • Bingsfosshallen
  • Kuskerudnebben friluftsbad
  • Aktiv fritid
  • Aktivitetstilbud til barn og unge
  • Kultur
  • Helseforebyggende arbeid

Kontaktinformasjon

Sørumsand park, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Geir Sverdrup