15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Hvordan kan jeg bytte beholder?

Renovasjonsbeholder byttes ved å sende inn eget skjema, eller ring 63 86 99 44.
Bytte til større restavfallsdunk medfører ekstra kostnad.
Du finner til en hvertid de siste prisene på vår samleside for gebyrer.

Bytte til større papirdunk gjøres direkte hos ROAF  www.roaf.no

 

Mer om Renovasjon

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no