15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Hvordan kan jeg søke om produksjonstilskudd i jordbruket

Dette søker du gjennom Landbruksdirektoratet.

 

Mer om Næringsfond

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Landbrukskontoret

Landbrukskontorene i Sørum, Fet og Skedsmo kommune blir til ett

Det er vedtatt at Landbrukskontoret i Lillestrøm kommune skal lokaliseres på Sørumsand. Den nye enheten vil være på plass i 2. etg i Vektergården fra uke 49. Det vil være redusert tilgjengelighet denne uka grunnet flyttingen.

Fra 9. desember finner du oss i Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand. 
Vårt telefonnummer er 63 86 98 20.

Ansatte

Torunn Hoel              
Fagleder  
Tlf: 63 86 98 37

Ragnhild Aasgaard Lystad 
Rådgiver jordbruk                                                                                                                                                                                                         
Tlf: 63 86 98 38

Eli Tangen Eggum
Rådgiver skog
Tlf: 63 86 91 86

Kontakinformasjon