15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Hvordan melder jeg mitt barn ut av kulturskolen?

For å melde eleven ut, kan du klikke her!

Du fyller inn datoen for når dere ønsker at eleven skal slutte, og si gjerne noen ord om hvorfor eleven ikke ønsker å gå i kulturskolen mer.

Husk fristene for utmelding: 1.desember og 1.juni.

Mer om Musikk- og kulturskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Sørum kulturskole

Ansvarsområder

Sørum kulturskoles kjernevirksomhet er undervisning i kunst, dans, teater og musikk for barn mellom 6 og 19 år. Kulturskolen har også prosjekter i SFO og på skolene, samarbeider nært med lag og foreninger og andre virksomheter i kommunen.

Kontaktinformasjon

Postadresse:  Postboks 113, 1921 Sørumsand
Besøksadresse: Kuskerudgården, Kuskerudvegen 16, 1920 Sørumsand
E-post: kulturskolen@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Ann-Kristin Rifseim