15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Hvordan søker jeg om plass i kulturskolen?

Vi anbefaler at du først ser på hva slags ulike undervisningstilbud vi har å tilby, og leser om retningslinjer og priser.

Trykk så på påmelding ved det faget dere ønsker og registrer barn og foresatte. Dere vil så få en e-post fra oss med bekreftelse på at vi har mottatt søknaden. Når søknaden er godkjent og dere er blitt satt på venteliste, får dere en ny e-post med brukernavn og passord. Kulturskolen setter inn elever forløpende gjennom hele året ettersom det blir ledige plasser, men har hovedopptak ved skolestart på høsten og i januar.

Mer om Musikk- og kulturskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Sørum kulturskole

Ansvarsområder

Sørum kulturskoles kjernevirksomhet er undervisning i kunst, dans, teater og musikk for barn mellom 6 og 19 år. Kulturskolen har også prosjekter i SFO og på skolene, samarbeider nært med lag og foreninger og andre virksomheter i kommunen.

Kontaktinformasjon

Postadresse:  Postboks 113, 1921 Sørumsand
Besøksadresse: Kuskerudgården, Kuskerudvegen 16, 1920 Sørumsand
E-post: kulturskolen@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Ann-Kristin Rifseim