Hvorfor betaler jeg for feiing og tilsyn?

Alle bygg som har pipeløp og ildsted blir fakturert for feiing og tilsyn. Fra 2018 gjelder dette også for hytter og fritidsboliger.

Det er Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) som står for feiingen i Sørum kommune.

Feiing og tilsyn er behovsprøvd. Det betyr at noen boliger får årlig besøk av feieren, mens andre bruker peis og ovn på en slik måte at de sjelden trenger besøk. Under besøket får du beskjed om når neste feiing/tilsyn vil bli utført. 
Har du gasspeis, så fører også NRBR tilsyn med disse.

Det kartlegges hvordan det fyres, hva det fyres med og sotmengden i hvert enkelt pipeløp. Behovet avdekkes altså ut fra bruk, vedlikehold, bygning, osv. (mange faktorer). Feiehyppigheten er fastsatt ut fra dette. 
Se hjemmesiden til NRBR om feiing og tilsyn. De har også informasjon om hvordan de jobber i vår kommune.

Det faktureres pr. pipeløp. 

Noen lurer på hvorfor de betaler for feiing og tilsyn hvert år gjennom kommunale avgifter, uten at det har vært feier der på lang tid. Svaret på dette er at det betales for at det finnes en feiertjenesten i kommunen, som er tilgjengelig for innbyggerne. 

Om du er i tvil om hvor ofte du kan forvente besøk, må du gjerne ringe NRBR på tlf. 67 91 04 00. 

Mer om Feiing

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Økonomiavdelingen

Ansvarsområder

Økonomiavdelingen i Sørum kommune har ansvar for følgende områder:

  • Langsiktig økonomiplanlegging
  • Økonomistyring
  • Budsjettoppfølging
  • Innkjøp kommunalt og interkommunal samarbeidsordning (NRI)
  • Eiersekretariat
  • Regnskap
  • Lønn
  • Eiendomsskatt
  • Tilskudd til kirkelig fellesråd
  • Utbetaling av tilskudd til private barnehager og livssynssamfunn

Kontaktinfo

Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
63 86 90 00

Økonomisjef: Sven O. Nylænder