Hvorfor har ikke jeg fri når skolen har ferie?

Introduksjonsprogrammet følger samme regler som i normalt arbeidsliv.

Du har 25 virkedager med ferie. Du har arbeidspraksis, som du får introduksjonsstønad for, i for eksempel høstferie og vinterferie.

Mer om Introduksjonsprogram for innvandrere

Spørsmål og svar

Om Flyktningtjenesten

Ansvarsområder

Flyktningtjenesten arbeider, etter avtale med IMDI, med å finne bolig samt hjelpe til med bosetting. Gjennom introduksjonsprogrammet legges det til rette for mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnsliv samt bidrar til økonomisk selvstendighet. Målet for oss er at flyktningene som kommer til Sørum opplever størst mulig grad av mestring og selvstendighet.

Kontaktinformasjon

Rådhuset
Kuskerudveien 11
1920 Sørumsand
63 86 90 00

postmottak@sorum.kommune.no