Hvorfor salter dere veiene i Sørum - det ødelegger bilen min og er skadelig for miljøet?

Vi salter hovedveiene til de største byggefeltene.

Dette er veier vi anser som viktige og må derfor ha god fremkommelighet. Dette oppnår vi ved salting, vi får tilnærmet bar veg i vintersesongen. Beredskapsmessig (brann, politi, ambulanse) er dette nødvendig da de store byggefeltene kun har denne ene adkomsten.

Mer om Brøyting

Spørsmål og svar

Dokumenter

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no