Logoen til Nedre Romerike Brann- og redningsvesen

Fortsatt totalforbud mot åpen ild i, eller nært skog og mark

Det er fortsatt økende skogbrannfare i vårt område

Bål- og grillplasser

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) har nedlagt forbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Kast ikke fra deg sigarettsneip, glass, eller annet materiale som kan antenne skog og mark.

Skogsdrift

I tillegg oppfordrer NRBR alle til forsiktighet med skogsdrift, særlig i sør- og sørvestvendte hellinger og koller.

Skytebane

Videre oppfordrer de også skytebanene til forsiktighet, men det er grunneier som eventuelt må gi tillatelse/ ikke tillatelse til bruk.

Grilling i egen hage

Det er ikke nedlagt forbud mot grilling i egen hage, men det oppfordres til stor forsiktighet med bruk av ild også i egen hage, eiendom og selv på terrassen. Vurder hvor nært din grill er skog, mark, all vegetasjon og annet brennbart. Ta i betraktning at gnister kan sprute, eller bli båret med vinden. Du er alltid, uansett hvor du er og når det er, ansvarlig når du tenner ild.