Logoen til Nedre Romerike Brann- og redningsvesen

Igjen: totalforbud mot åpen ild i, eller nært skog og mark

Skogbrannindeksen viser igjen økende skogbrannfare i vårt område

Bål- og grillplasser

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) ser seg nødt til å nedlegge forbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende.

Skogsdrift

I tillegg oppfordrer NRBR alle til forsiktighet med skogsdrift, særlig i sør- og sørvestvendte hellinger og koller.

Skytebane

Videre oppfordrer de også skytebanene til forsiktighet, men det er grunneier som eventuelt må gi tillatelse/ ikke tillatelse til bruk.

Mer om Grunnskole