Logoen til Nedre Romerike Brann- og redningsvesen

Fortsatt totalforbud mot åpen ild i, eller nært skog og mark

Det er fortsatt økende skogbrannfare i vårt område

Bål- og grillplasser

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) har nedlagt forbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Kast ikke fra deg sigarettsneip, glass, eller annet materiale som kan antenne skog og mark.

Skogsdrift

I tillegg oppfordrer NRBR alle til forsiktighet med skogsdrift, særlig i sør- og sørvestvendte hellinger og koller.

Skytebane

Videre oppfordrer de også skytebanene til forsiktighet, men det er grunneier som eventuelt må gi tillatelse/ ikke tillatelse til bruk.

Grilling i egen hage

Det er ikke nedlagt forbud mot grilling i egen hage, men det oppfordres til stor forsiktighet med bruk av ild også i egen hage, eiendom og selv på terrassen. Vurder hvor nært din grill er skog, mark, all vegetasjon og annet brennbart. Ta i betraktning at gnister kan sprute, eller bli båret med vinden. Du er alltid, uansett hvor du er og når det er, ansvarlig når du tenner ild.

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk