Vår sentrale beliggenhet i forhold til Oslo, Lillestrøm og Gardermoen, kombinert med å bo i landlige og harmoniske omgivelser, er gode grunner til at flere flytter til oss. Men vi tror også at gode barnehager, moderne skoler og et aktivt organisasjons- og kulturliv er viktig for mange som velger seg Sørum kommune som bosted. Sammen skaper det offentlige og frivillige Sørum glede og livskvalitet hver eneste dag for alle oss som bor i kommunen vår.