Frogner gamle kirke

Frogner gamle kirke er én av to middelalderkirker i Sørum kommune.

FROGNERG.JPG'Fraunar kirkia á Gauteid', som den er kalt i Den Røde bok, tilhører samme kirketype som Sørum kirke. Men selve kirken er en god del mindre. Kirken brant dessverre ved lynnedslag i 1918, men er nå atter under tak, satt i stand og brukes bl.a. ved bryllup. Første gang kirken nevnes er i et diplom fra 1347. Hos Jens Nilssøn på slutten av 1500-tallet nevnes Frogner som annekskirke til Sørum kirke. I 1919 ble det oppdaget en runeinnskrift innrisset i kalkpussen i korets søndre vegg, som forteller at Erling Lo(ftsson?) lot bygge denne kirke. Byggherren var antakelig bonden på Frogner gård. Kirken var således opprinnelig en gårdskirke. Runeinnskriften er datert til 1200, eller kanskje noe tidligere, og det passer bra med bygningstypen. Et praktfullt døpefat av kobber fra 1689 brukes i dag i nykirken. Ellers gikk mye av inventaret tapt i brannen.

Frognerkirkene ligger vakkert på en høyde nær Frogner sentrum. Pilegrimsleden til Hamar og videre til Trondheim går rett forbi.

(Foto: Kulturseksjonen, Sørum kommune)