Sørumsandsangen

Sørumsand har sin egen bygdesang.

Tekst: Karl Stokke
Melodi: "Stenka Rasin"

Dunkle skoger evig grønne,
fossen hvit og stille vann
er den store mesters skjønne
ramme om vårt Sørumsand.

I det bilde vi fikk tegne
litt av eget livsens verk:
Hjem i farger og innhegne
dem med lys og vennlig bjerk.

I vårt bilde inngår alle
med sitt strev og håp om hell.
La da gode formål kalle
oss til samhold for vårt vel!

Etter hvert som tiden rinner
blikket vil tilbake gli.
::/.. Måtte i en ring av minner
Sørumsand en perle bli! ::/..