Kvinne sammen med eldre dame illustrasjonsfoto

Individuell støttekontakt

En individuell støttekontakt er en som er betalt av kommunen for å hjelpe en annen person til sosialt samvær og meningsfull fritid.

Hva kan man gjøre sammen med en støttekontakt?

En støttekontakt kan ta deg med på turer, komme på besøk hjemme, ta deg med på biblioteket, på disko, på café, kino eller andre ulike arrangementer. Samværet kan også ta utgangspunkt i et mål, at man hjelper bruker med å mestre noe. Eksempler på dette kan være å lære å ta buss, gå i butikken, ta kontakt med andre, pleie vennskap.

Hvem kan bli støttekontakt?
Alle kan i utgangspunktet bli støttekontakt, det er ikke krav om faglig bakgrunn eller lignende, men følgende krav stilles:

  • Det må foreligge plettfri vandel
  • Man må være oppriktig engasjert i tjenesten og ha ønske om å hjelpe andre mennesker
  • Man må være over 18 år og ønske å gå inn i et oppdrag over ett år eller mer
  • Man må være lojal, holde avtaler og overholde taushetsplikten

Interesser, kjønn, alder og erfaring vil ha betydning for hvilken støttekontakt som blir rekruttert til hvilken bruker. Dette fordi man ønsker å oppfylle brukers ønsker og behov, og legge til rette på best mulig måte for at bruker og støttekontakt skal få det fint sammen.

Oppgaven som støttekontakt dreier seg mye om å gi respekt og støtte, og evnen til å sette seg inn i et annet menneskes situasjon. Dette stiller krav til støttekontakten i form av evner som empati, refleksjon og selvinnsikt.

Brukermedvirkning
I støttekontakttjenesten jobber man etter et prinsipp om brukermedvirkning. Dette vil si at innholdet i tjenesten skal utformes i samarbeid med bruker så langt det lar seg gjøre. Tjenesten skal ta utgangspunkt i brukerens ønsker, behov, forutsetninger og drømmer.