Illustrasjonsfoto: Lege som undersøker øret til barn

Influensa

Influensa er en virusinfeksjon og går som regel over av seg selv, og man behandler derfor først og fremst symptomene av sykdommen. En sjelden gang kan imidlertid infeksjonen medføre alvorlig sykdom og lege må kontaktes.

 

Influensa smitter ved kontakt mellom mennesker. Smitteoverføring skjer ved hosting, nysing og nær kontakt med syke mennesker. Influensaviruset finnes i luftveiene. Smittefaren er derfor størst dersom den syke hoster eller nyser rett på en annen person. 

Behandling hjemme: 
Sørg for at den syke får hvile og nok drikke. Febernedsettende medikamenter kan være aktuelt. Både smerter og feber kan dempes med paracetamol (Paracet, Paracetamol, Panodil, Pamol eller Pinex).

Hvordan redusere risikoen for smitte til andre personer i hjemmet?

 • Begrens antall personer som har kontakt med den som er syk.
 • God håndhygiene. Vask hendene med såpe og vann eller desinfiser hendene med desinfeksjonssprit. 
 • Også den syke bør hjelpes til å ha god håndhygiene. Har man desinfeksjonssprit, kan denne stå lett tilgjengelig ved sengen.
 • Den syke bør bruke papirlommetørklær ved hosting og nysing. Ha en plastpose ved sengen som den syke kan kaste brukte papirlommetørklær direkte i.
 • Munnbind kan brukes av uvaksinerte hjelpere som har nær kontakt med den syke. Bruk i så fall engangsmunnbind når du er nær (mindre enn en meter) den syke og ta det av og kast det direkte i søppelpose hver gang du går ut av rommet. Vask eller desinfiser hendene straks munnbindet er tatt av.
 • Den syke kan bruke munnbind i situasjoner der flere kan komme i nær kontakt, f.eks. om man må oppholder seg med andre utenfor soverommet eller må ut av hjemmet mens man er syk.

Når bør lege kontaktes?
Hvis den som er syk er gravid, eller i en av risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom eller få andre komplikasjoner av influensa, ring fastlege eller legevakt for å få nødvendig behandling og oppfølging. 
Kontakt alltid lege hvis tilstanden til den/de som er syke forverrer seg. Ring lege straks dersom den syke: 

 • har tegn på å være uttørret, som tørrhet i munnen og særlig sparsom vannlating 
 • kaster opp og har problemer med å holde på drikke slik at det er fare for uttørring
 • får svært rask eller anstrengt respirasjon 

Ring 113 dersom den syke:

 • har tungt for å puste eller har smerter i brystet 
 • har fiolett eller blålig farge på leppene 
 • får anfall med kramper 
 • ikke reagerer som normalt eller virker forvirret 

 

Mer om Legevakt

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Legevakten

Ansvarsområder

Sørum legevakt yter nødvendig helsehjelp til personer med et akutt behov, og som bor eller oppholder seg i Sørum kommune.

Dette gjør legevakten.

Kontaktinformasjon

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113
Kuskerudvegen 14, 1920 Sørumsand
Telefon legevakten: 116117 (Felles nasjonalt nummer) 63 82 05 15
legevakt@sorum.kommune.no
Enhetsleder: Lidveig Falch Christoffersen