Illustrasjonsfoto drikkevann

Informasjon om vannmåler

Betal vann- og avløpsgebyr etter målt forbruk. Dette gjelder bygninger som er tilkoblet kommunalt vann og/eller avløp.

Sørum Kommune har fra 1.1.2009 innført todelt gebyrmodell med ett fastledd (abonnementsgebyr) og forbruksgebyr for vann- og avløp. 

Abonnementsgebyret varierer etter type bolig, gårdsbruk eller næring.

Forbruksgebyret for vann- og avløp fastsettes etter bygningens BRA (bruksareal) som ganges med 1,5.

Med vannmåler, betaler man kun for målt forbruk. Ingen minsteavgift.

Vann- og avløpsgebyret fastsettes etter målt vannforbruk. Avløp beregnes etter samme kubik som målt vannforbruk. Vann inn = vann ut.

Erfaringsmessig vil forbruket til en person være ca 50 m3 pr. år.

For å få installert vannmåler, må man kontakte autorisert rørlegger, som bestiller vannmåler fra Sørum Kommune.

Autorisert rørlegger bestiller vannmåler her: postm@sorum.kommune.no

Vannmålere som monteres etter at faktura for kommunale gebyrer er sendt ut, blir avregnet på neste faktura.

Det beregnes a-konto forbruk for vann og avløp fra monteringsdato.

I desember hvert år sendes  det ut SMS eller avlesningsskjema for vannmåleren. Målerstanden kan registreres via SMS, internett eller ved å sende tilbake svarslippen. Forbruket avregnes mot innbetalt a-konto på 1. termin påfølgende år.

Ny a-konto justeres automatisk etter avlesning ved årsskifte.

Her finner du oversikt over gebyrer i Sørum kommune.

Mer om Vannforsyning

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer